Strategi – Innovation

Vi arbetar systematiskt med innovation genom brett eget engagemang och med externt stöd. Vi vill tänka fritt och testa idéer. Ambitionen är att nu se vad kunderna behöver om några år, men som de inte vet själva än. Genom ett nära samarbete med partners och kunder undersöker vi om vi kan utveckla nya tjänster för en mer hållbar vardag.

Vår bransch förändras i snabb takt, särskilt genom digitalisering, och för att Varberg Energi ska kunna möta framtiden på bästa sätt måste vi vara med och driva utvecklingsprojekt framåt. Vi måste vara innovativa. För oss handlar innovationsarbete först och främst om samarbete. Det är tillsammans – med kollegor, kunder och samarbetsparter – vi blir inspirerade och det är så våra bästa idéer föds.

Vi driver ett aktivt innovationsarbete där alla medarbetare har möjlighet att komma med sina idéer till vår innovationsgrupp. Framförallt försöker vi att prata om innovation och förändringsarbete i hela vår organisation. Särskilt viktigt blir det på våra gemensamma träffar där hela företaget samlas. Medarbetarresan som gjordes under 2018 var ett av dessa tillfällen. Då kunde hela personalstyrkan vara med och utveckla och utmana våra olika affärsområden.

Nyskapande samarbeten

Genom vårt projekt InQb har vi dessutom fått ytterligare ett tillfälle att öppna upp för nyskapande samarbeten med andra företag och innovatörer, främst inom områdena energi och IoT. InQb ger möjlighet för exempelvis startups och teknikstudenter att skapa testprojekt tillsammans med oss för att se om en idé bär i verkligheten.

Målsättningen är att vi inom ramen för InQb ska få fram smarta tjänster och produkter som leder till ny nytta för oss alla. Det kan handla om allt från laddinfrastruktur till energioptimering. Ett annat av våra aktuella innovationsprojekt är satsningen på IoT-tjänster. Tillsammans med Kalejdo och tech-bolaget Indentive har vi arbetat med utveckling av olika tjänster‚ bland annat så kallade smartplugs som kan styra villa- och anhöriglarm samt läsa av elanvändningen hemma. En app för IoT-lösningar har tagits fram under året. Vid eventet Silicon Halli i samband med sommarens Hallifornia passade vi på att presentera konceptet för våra kunder och få viktig feedback.

Vi har startat upp samarbeten kring nya IoT-tjänster.

Men det är inte bara vi som aktivt bjuder in externa samarbetsparter i våra diskussioner. Under året har vi också haft möjlighet att vara med på Ignite-forum i både Borås och Stockholm. Där träffade vi ett antal nystartade företag som presenterade sina idéer för oss och som gjorde en strategisk matchmaking. Vi blev lite extra stolta när vi tilldelades priset ’Best Startup Collaborator’ för våra ansträngningar och vårt engagemang!

Att ta avstamp i kundernas behov för att hitta vägen fram blir allt viktigare. Frågor som Varför finns vi? Vad är det vi ska erbjuda våra kunder i framtiden? och Vad betyder det här utifrån ett mänskligt perspektiv? har varit i fokus under året. Vi satsade på ett större strategiskt arbete för att få insikt kring hur våra kunder egentligen ser på energi, vad som driver kunderna och hur vår väg framåt ska se ut.

Vi har dessutom blivit ännu bättre på att lyfta fram våra medarbetares kunskap internt, genom föreläsningar och workshops. Det är viktigt för oss att vårt innovationsarbete leder till konkreta projekt och samarbeten.

Västerport – platsen där vi skapar kraft

Varbergs nya stadsdel Västerport utgör en enorm möjlighet för nytänk – en helt ny stadsdel mitt i staden. Vilket tillfälle! Här vill vi vara med i att skapa en urban, intuitiv och inkluderande stadsdel. I stadsdelen skall det vara lätt att göra rätt – både för miljön, medmänniskorna och individen.

Men vi ser många utmaningar för att nå dit. Flera av de stora samhällsförändringar vi upplever idag påverkar staden – den åldrande befolkningen, klimatförändringar och digitaliseringen. Varbergs kommuns planering är i full gång och i framtiden kommer 2 500 nya lägenheter att byggas i området.

Läs mer på vår hemsida om visioner, nytänkande, möjligheter och innovationer.

Vi vill bidra till att Västerport blir ett fantastiskt ställe att bo på.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.