Ny energi till lokal förening

För tolfte året i rad gav vi ett bidrag till ett lokalt projekt eller en förening som med omtanke arbetar för att hjälpa andra. I år delades gåvan ut till fotbollsföreningen Unite People i Varberg för deras värdefulla arbete för ett aktivt och inkluderande samhälle.

Vi kallar vårt årliga bidrag för Omtanke ger energi. Det är vårt sätt att lyfta eldsjälar som arbetar med att hjälpa andra. Varberg Energi är en del av vardagen för de flesta av kommunens invånare och därför känns det gott att vårt samhällsengagemang når ut till så många som möjligt – inom värdefulla och betydelsefulla områden. Vi ser det som ett viktigt ansvar!

Vänner och kontakter för livet

Unite People jobbar för att med fotbollens kraft skapa en gemenskap bland ungdomar i Varberg. De arbetar för att ungdomar ska få en aktiv och meningsfull fritid. De driver ett projekt för att hjälpa nyanlända att skaffa nya vänner, lära sig prata svenska och helt enkelt komma in i samhället på ett bra sätt. De vill finnas där när inte skola och fritidsgårdar är tillgängliga.

De erbjuder också ungdomar hjälp ut i arbetslivet med t ex föreläsningar och att skriva jobbansökningar. Unite People visar både mod och driv i social hållbarhet. De bygger gemenskap och uppmärksammar viktiga frågor i vardagen. De vill helt enkelt bygga vänner för livet.

Nya vänner i ny gemenskap hos Unite People.

Omtanke ger energi

Överallt finns det eldsjälar som utan egen vinning vill göra skillnad för andra och vi vill varje år lyfta fram en ny eldsjäl. Tillsammmans vill vi visa att med lust och engagemang går det att uppnå förändringar och ge ett litet bidrag till en bättre livskvalitet. Vill du se vilka som fått priset föregående år?

Länk till pristagare för Omtanke ger Energi genom åren.

Dekal för priset till Unite People, som pryder våra bilar under året.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #16 – Fredliga och inkluderande samhällen.

Läs mer om vårt arbete med målen.