Jämställdhet berikar

Med lika många kvinnor som män i ledningsgruppen har Varberg Energi kommit en god bit på vägen mot en jämställd arbetsplats. En framgångsfaktor som sänder signaler om hur vi vill att vårt företag ska se ut – en jämlik och mångfaldsinriktad arbetsplats, vilket berikar arbetsklimatet och bidrar till olika infallsvinklar.

Från att under en lång tid varit en övervikt män i Varberg Energis ledning består sedan 2018 vår ledningsgrupp av fem kvinnor och fem män. En utveckling som naturligtvis är glädjande för företagets långsiktiga jämställdhetsarbete.

– Även om det i grund och botten är kompetensen som fått styra rekrytering till de olika befattningarna är det önskvärt att ha en jämlik könsfördelning, säger Per Öhman, affärsstödchef Varberg Energi.

 

För Varberg Energi är det viktigt att arbeta för mångfald på arbetsplatsen. Det gäller inte bara jämlikhet mellan könen utan också en blandning av olika kulturer, etniciteter och åldrar. Mångfald berikar arbetsklimat, dialog och beslutsfattande genom olika perspektiv och infallsvinklar. Det är något vi är övertygade om ökar attraktionskraften för oss som företag och gör vår arbetsplats mer intressant, öppen och tillåtande. Vilket i sin tur ger ringar på vattnet genom att locka nya personer till oss, som i sin tur kan bidra med ytterligare idéer och perspektiv.

Förhoppningen är att den jämställda ledningsgruppen kan innebära att Varberg Energi, som en aktör i den mansdominerade energibranschen, blir en attraktivare arbetsplats.

– Fördelningen 50 procent kvinnor och 50 procent män ger ett symbolvärde som visar att det är så vi vill att sammansättningen av företaget ska se ut – så långt som det nu är möjligt, säger Per Öhman. 

Också HR-chef Charlotte Larsson är inne på samma spår:

– Mångfald, och i det här fallet från ett könsperspektiv, är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Som en bonus visar internationell forskning på att företag med jämställda ledningsgrupper också presterar bättre och är mer lönsamma än företag där det finns en ojämlik fördelning mellan män och kvinnor i beslutfattande ställning.

 

Vår ledningsgrupp är fördelad på 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Mansdominerad bransch

Men i en traditionellt mansdominerad bransch finns fortfarande utmaningar att jobba med. Medan ledningsgruppen är fördelad på 50 procent kvinnor och 50 procent män, består chefsgruppen av 40 procent kvinnor och 60 procent män, fördelat på 8 kvinnor och 12 män. Att energibranschen fortfarande är en bransch som främst lockar män syns dock tydligast på det totala antalet anställda, där det är en klar övervikt män som arbetar på Varberg Energi. Sammanlagt 31 procent kvinnor och 69 procent män.

– Det hade varit önskvärt om fördelningen varit jämnare. Tittar man på tjänstemännen så är det mer jämlikt men på områden som bland annat drifttekniker, anläggningsarbetare och elnätstekniker haltar det ordentligt, säger Per Öhman.

Den ojämna könsfördelningen beror bland annat på att få kvinnor utbildar sig till yrken som utgör basen i Varberg Energis organisation. Inte minst elnät- och entreprenadsidan där mansdominansen närmast är total. Visserligen har det gjorts framsteg på senare håll för att bryta de traditionella könsrollerna men det finns fortfarande mycket att jobba med. Inte minst att få fler kvinnor att intressera sig för branschen. Något såväl branschorganisationerna som Varberg Energi arbetar med. I vårt fall inte minst genom våra samarbeten med skolor som PS-gymnasiet och Campus Varberg.

– Ett långsiktigt jämställdhetsarbete är en framgångsfaktor för oss. Det är inte bara en klyscha. Jämställdhet berikar verkligen, summerar Per Öhman.

Anställda:

Av totalt 105 tillsvidareanställda på Varberg Energi under 2018 var 33 kvinnor och 72 män (eller 31 procent kvinnor och 69 procent män). På lönesidan var det däremot nästan helt jämnt mellan kvinnor och män, där medianlönen för kvinnor på företaget under 2018 var marginellt högre med 101 procentsandel av männens medianlön.

Ledningsgrupp:

I ledningsgruppen sitter VD Björn Sjöström, affärsstödchef Per Öhman, affärsområdeschef marknad och energihandel Madeleine Dragstedt, hållbarhetschef Marie Alowersson, affärsområdeschef energi Karin Hallström, affärsområdeschef elnät Hans Ljungström, affärsområdeschef entreprenad Daniel Svensson, affärsområdeschef IT Lars Wessman, affärsutvecklare Cecilia Thorsson samt HR-chef Charlotte Larsson.

Medarbetare – sammansättning

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #5 – Jämställdhet.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.