Fri väg för Räddningstjänsten

När Räddningstjänsten rycker ut är varje sekund dyrbar. Sekunder som i rusningstrafik lätt kan försvinna i trafikkaoset kring Lassabackarondellen. Men under året har Varberg Energi i samarbete med Räddningstjänsten Väst tagit fram en lösning med varselljus i lyktstolpar som kan underlätta Räddningstjänstens arbete och till och med rädda liv.

Med ett Varberg som växer kommer trafiken till och från stan öka och Lassabackarondellen kommer sannolikt att bli än mer belastad än tidigare. Något som kan innebära att Räddningstjänsten under vissa tider på dygnet, i än högre grad än tidigare, får problem att få fri väg. När vi i början av 2018 tog kontakt med Räddningstjänsten för att undersöka om det fanns något vi kunde göra för att underlätta deras verksamhet kom problemet upp.

Särskilt längs Räddningstjänstens vanligaste utryckningsväg utmed Värnamovägen och genom Lassabackarondellen in mot centrum kan framkomligheten vara svår. Det utmynnade i en lösning där vi monterat ett blinksystem i belysningsarmaturer, i ett antal lyktstolpar längs med Värnamovägen. Blinksystemet kan vid utryckning aktiveras och genom sitt ljus förhoppningsvis kunna hjälpa Räddningstjänsten att ta sig fram fortare vid larm.

Knapptryckning aktiverar

Efter ett antal förseningar är de strategiskt utplacerade lamporna för Räddningstjänstens ”säkra utryckningsväg” under vårvintern 2019 äntligen redo att testas i skarpt läge. Tanken är att varselljusen, som genom radioteknik aktiveras genom en enkel knapptryckning från antingen Räddningstjänstens kontrollrum eller räddningsledarens bil, ska uppmärksamma övrig trafik om att utryckning pågår.

Tillsammans med att trafikljusen vid Räddningstjänsten avaktiveras är förhoppningen att de blinkade lamporna lättare ska ge Räddningstjänsten fri utryckningsväg.

Då belysningsstolparna under dagtid normalt inte är spänningssatta är armaturerna utrustade med batterier som står för strömförsörjningen. En fördel som gör att lamporna även fungerar vid strömavbrott.

Räddningstjänst Väst är gärna med och testar något nytt.

Pilotprojekt

Då belysningsstolparna under dagtid normalt inte är spänningssatta är armaturerna utrustade med batterier som står för strömförsörjningen. En fördel som gör att lamporna även fungerar vid strömavbrott.

Eftersom projektet för fri väg är en pilotanläggning, som inte har gjorts på detta sätt tidigare, är det sannolikt att belysningslösningen kommer att behöva utvärderas efter att den tagits i bruk. Vi vet ännu inte hur varselljusen kommer att uppfattas av övriga trafikanter och det är fullt möjligt att det behövs fler ljuspunkter, eller att deras placering behöver vara annorlunda för bästa möjliga effekt. Men vi är mycket nöjda över hur projektet har fortskridit och framförallt samarbetet mellan parterna.

– Det här projektet rymmer mycket gott. Vi har haft ett bra samarbete med en nytänkande leverantör, vi har tagit initiativ från början och försökt se vad kan vi bistå med inom ett område där vi normalt inte brukar jobba, och vi har en kund i Räddningstjänsten som varit mottaglig för att utmana och testa något nytt, säger VD Björn Sjöström.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.