Stor samhällsnytta med fibernät 

Förutom att Varberg Energis pågående utbyggnad av fibernätet ger snabbare surf för en större del av kommuninvånarna innebär det också att vi är med och skapar samhällsnytta. Undersökningar visar att ett utbyggt fibernät bland annat kan leda till nya jobb, ökade miljövinster och större kommunala skatteintäkter.

Redan idag är fler än två tredjedelar av Varberg kommuns invånare anslutna till det öppna stadsnätet net@seaside. Och vår stora fibersatsning fortlöper med målsättningen att alla kommuninvånare som så önskar ska ha tillgång till fiber år 2020. Det är en ambition som med stor sannolikhet kommer att leda till en rad positiva samhällsekonomiska effekter.

En modell som baseras på RISE Acreo:s forskning ger en fingervisning om vilka effekter som kan förväntas av fiberutbyggnaden i Sveriges kommuner. Under 2016 hade 70 % av invånarna i Varbergs kommun tillgång till fibernätet och vi ser en stadig ökning i antal anslutna. Vi räknar med att hela 99 % av kommuninvånarna kommer att vara anslutna år 2020. Den här ökningen kommer att bidra till en positiv samhällsutveckling i kommunen.

Bland annat kan fiberutbyggnaden leda till upp till: 568 nya jobb, 48 miljoner kronor i ökade kommunala skatteintäkter, drygt 480 nya kommuninvånare och dessutom miljövinster i minskat bilåkande och upp till 1100 ton i minskat koldioxidutsläpp årligen. Kort sagt en utveckling som gör gott för såväl människa som miljö.

Det finns dessutom undersökningar som visar på att det finns ett bättre företagsklimat i kommuner med ett väl utbyggt fibernät. Med vårt eget net@seaside är Varberg med och bidrar till denna positiva utveckling i landet, där stadsnäten i hög grad bidragit till den svenska fiberutbyggnaden. Något som gett både lägre bredbandspriser och fler anslutningar.

Bredbandssnurran på www.bredbandsnyttan.se visar den samhällsekonomiska påverkan av fibernät på kommunal nivå.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och #11 – Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.