Ekonomisk hållbarhet

Energibranschen står inför stora utmaningar och vi, liksom de flesta andra, påverkas av både låga elpriser och en alltmer hårdnande konkurrens. Det gäller att ha kontroll på kostnaderna, men lika viktigt är att våga satsa på det vi tror på och att fortsätta arbeta för att nå våra uppsatta mål. Vi är ett ekonomiskt stabilt företag och genom att fortsätta ta kloka beslut ska vi vara det även i framtiden.

KORTA EKONOMISKA FAKTA OM OSS

stycken nyanställda medarbetare under 2018

MNKR I KONCERNBIDRAG TILL VARBERGS KOMMUN

nyanslutna kunder till stadsnätet under 2018

Vi finansierar våra produktionsanläggningar med Gröna lån

 

%

av Varbergs kommuns invånare har nu möjlighet att ansluta sig till fiber

Varberg Energis låneportfölj är numera till största delen grön. Under året har befintliga lån för våra vindkraftverk, våra vattenkraftverk och vår solcellspark skrivits om till gröna lån för en mer hållbar framtid.   

Varberg Energis låneportfölj är numera till största delen grön. Under året har befintliga lån för våra vindkraftverk, våra vattenkraftverk och vår solcellspark skrivits om till gröna lån för en mer hållbar framtid.   

Förutom att Varberg Energis pågående utbyggnad av fibernätet ger snabbare surf för en större del av kommuninvånarna innebär det också att vi är med och skapar samhällsnytta. Undersökningar visar att ett utbyggt fibernät bland annat kan leda till nya jobb, ökade miljövinster och större kommunala skatteintäkter.

2017 var ett spännande år med god marknadstillväxt och högre omsättning och resultat än något tidigare år. Vi har fortsatt att investera i infrastruktur som fjärrvärme, elnät, fiber och gatubelysning.

2017 var ett spännande år med god marknadstillväxt och högre omsättning och resultat än något tidigare år. Vi har fortsatt att investera i infrastruktur som fjärrvärme, elnät, fiber och gatubelysning.

Hållbarhet har tre dimensioner – social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I dagens samhälle ökar kraven på ett hållbart företagande hela tiden och en följd av det är att  vi behöver nya sätt att mäta och följa upp vårt hållbarhetsarbete.

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin