Hållbart nybygge med stort miljöfokus

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet är ledorden bakom de nybyggda lägenhetshusen på Mandarinen 2 i Lilla Träslöv. Hyresgästerna har tecknat gröna hyresavtal som bland annat innebär att de i största möjliga mån bör köpa el från förnybara energikällor.

– Vad vi har kunnat se är vi först i Sverige med att teckna gröna hyreskontrakt med bostadshyresgäster, säger Mats Rydholm, vd på Maleryd Fastigheter vilka är hälftenägare och förvaltare av området.

I Lilla Träslöv ligger ett nybyggt bostadsområde med 63 hyreslägenheter där social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet fått ta stor plats såväl vid byggnation som nu under den fortsatta förvaltningen av området. De tre identiska, svartgula lägenhetshusen rymmer ettor, tvåor och treor som under november och december 2018 alla fått nya hyresgäster.

 

– Husen är placerade så att de gemensamma lokalerna utgör hjärtat på gården där det finns tvättstuga, gemensamhetslokal, växthus och stor terrass med grillar och även lekplats. Tanken är att det ska bli en samlingspunkt och ett levande område där det alltid finns någon att träffa, säger Annette Wenklo, ansvarig för förvaltning, marknad och uthyrning på Maleryd Fastigheter.

Hon fortsätter:
– Det har varit ett extremt stort intresse för Mandarinen 2. Dels för det attraktiva läget och dels för att hyresnivån ligger lägre än för andra nybyggnationer men också för att det har blivit lite av en snackis det här med miljötänket kring boendemiljön och husen.

Annette Wenklo och Mats Rydholm på Maleryd Fastigheter är nöjda med de nya “gröna” hyreshusen.

Tre ledord – inspiration, hållbarhet och gemenskap – genomsyrar hela området.

Bakgrunden till Mandarinen 2 tog sin början i en markanvisningstävling från Varbergs kommun år 2015 där bland annat billiga hyresrätter, cykelvänligt område och trevliga utomhusmiljöer var några av de punkter som stod på kravlistan. Som sitt bidrag i tävlingen tog Varbergsföretaget Maleryd Fastigheter fram det projektkoncept som gick vinnande ur tävlingen.

– Vi diskuterade vad vi ville att området skulle säga och redan tidigt fanns en tanke om inspiration, hållbarhet och gemenskap, säger Mats Rydholm.

Dessa tre ledord har genomsyrat hela byggprocessen och har i sin tur landat i en hållbarhetsstrategi som kommer att gå igen i den långsiktiga förvaltningen av området. Denna hållbarhetsstrategi består i sin tur av ett antal tankar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet vilket bland annat handlar om gemenskapsytor, stora grönytor, fjärrvärme, solceller och förhållandevis billiga hyror. Området är dessutom helt rökfritt.

Gröna hyresavtal

Som ett led i områdets tydliga miljöprofil, helt rätt i tidens ekologiska och hållbara tankesätt, förbinder sig Maleryd Fastigheter att som hyresvärd minimera sin miljöpåverkan. Bland annat genom att tillhandahålla ett miljöhus med många olika kärl för sortering av sopor, att bara använda lågenergilampor i de gemensamma utrymmena, att göra miljömedvetna val av entreprenörer och underleverantörer och som en nära samarbetspartner med Varberg Energi använda sig av fjärrvärme och naturligtvis bara teckna elavtal med förnybar energi.

Samtliga hyresgäster har även fått skriva på ett tillägg till det vanliga hyreskontraktet, ”ett grönt hyresavtal för bostad”. Visserligen inget juridiskt bindande kontrakt men en överenskommelse med hyresvärden att hyresgästerna åtar sig att i mesta möjliga mån följa en rad punkter för miljömedveten vardag. Exempelvis att använda miljömärkta produkter i hushållet, att använda lågenergilampor, källsortera och inte minst teckna elavtal med enbart förnybara energikällor från sol-, vind- och vattenkraft.

– Våra hyresgäster på Mandarinen har sett väldigt positivt på att välja el från förnybara energikällor. Här i Varberg finns ju solcellsanläggningen Solsidan och ett stort antal vindkraftverk – så det är ju faktiskt här lokalt som en del av elen tillverkas, säger Annette Wenklo.

Gott om plats för cyklarna och området har även en gemensam cykelverkstad när något behöver lagas.

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #7 – Hållbar energi för alla.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.