Varberg Energi – bidrar till livsavgörande omställning

År 2021 ska Varberg Energis verksamhet vara hundra procent fossilfri. Ett mål som företaget redan är på god väg att uppnå. Och genom att vara en föregångare inom fossilfria alternativ hoppas företaget kunna inspirera andra att också bidra till den fossilfria omställningen av samhället.

Redan idag är Varberg Energis verksamhet 99,6 procent fossilfri. Den sista knappt halva procentenhet som återstår för vår verksamhet att bli helt fossilfri handlar bland annat om en närvärmeanläggning i Veddige, där oljan ska bytas ut mot annat bränsle under 2019 och om tio bilar i fordonsflottan som drivs av bensin eller bensin och gasdrift. Dessa ska gradvis bytas ut inom de närmsta två till tre åren och ersättas med elbilar.

– Vi är redan på god väg och med den handlingsplanen vi har ska vi absolut klara målet om att bli helt fossilfria 2021. Våra Klimatbokslut de senaste åren visar att vi är en väldigt hållbar verksamhet. Om vi tittar på hela värdekedjan skulle världen få ta emot drygt 120 000 ton koldioxid ytterligare varje år om inte Varberg Energi fanns. En siffra som motsvarar från drygt 15 500 varv runt jorden med bil, berättar VD Björn Sjöström.

Vi jobbar ständigt med att minska våra egna klimatutsläpp.

Fossilfri föregångare

Varberg Energi har länge varit ett av Sveriges mest framgångsrika företag för att driva innovation inom fossilfri energi. År 1991 startade företaget Sveriges första vindkraftpark, år 2008 grundade man varumärket VIVA-el och blev därmed först i landet att enbart erbjuda förnybar el till både privat- och företagskunder, och fram till december 2018 var Solsidan Sveriges största solenergipark. Framåtandan är djupt rotad i företagskulturen.

– Det är ett DNA som finns med sedan länge. Det har alltid funnits eldsjälar inom Varberg Energi för att bygga ett hållbart samhälle tillsammans med en nyfikenhet på nya möjligheter och ny teknik. Dessutom har det länge funnits med i våra ägardirektiv att vi ska bidra till en hållbar omställning i samhället. Det handlar om mod och framåtanda, exempel på att våra ledord omsätts i praktiken, säger Björn Sjöström.

Genom att vara en föregångare har Varberg Energi vid flera tillfällen visat för andra aktörer att det går att ta sig an nya utmaningar. Ett exempel är Solsidan, där ingen tidigare hade byggt en sådan stor solenergipark i Sverige och där nu fler aktörer har följt efter.

Vår solcellspark Solsidan – en av de största i Sverige.

– Vårt varumärke byggs av att vi vill och att vi vågar. Naturligtvis har inte alla idéer vi haft blivit en framgång. Men förhoppningsvis drar vi till oss människor som känner att hos får man lov att utvecklas och vara nytänkande.

Fossilfritt Sverige

Varberg Energi är en av omkring 350 medlemmar i initiativet Fossilfritt Sverige, startat av regeringen år 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Initiativet fungerar som en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra aktörer som verkar för att göra Sverige fritt från fossila bränslen.

– Vi har jobbat med dessa frågor så länge att det för oss var det närmast en självklarhet att vara med i initiativet. Det Fossilfritt Sverige står för gör också vi. För varje år som går blir klimatutmaningen allt tydligare, nu till den grad att det börjar bli livsavgörande, säger Björn Sjöström.

Elbilar är en stor del av förändringen mot fossilfritt.

Fossilfri samhällsutveckling

För närvarande ligger mycket av företagets fokus på att koppla den fysiska världen till internet, ofta kallat Internet of Things eller smarta lösningar. De senaste åren har vi haft nära kontakt med näringsliv, förvaltningar och privatpersoner för att visa på alla möjligheter som detta kan innebära och hur man kan arbeta annorlunda för att bidra till en klokare resursanvändning. Det kan bland annat handla om givare på sopkärl som talar om när de blir fulla och som därmed kan innebära optimerade rutter med färre körda kilometer för sopbilar. Eller om fuktmätare i lantbrukares marker som talar om när det är dags att vattna eller gödsla. 

Dessa nya områden är ett led i Varberg Energis mål om att vara med i att driva den fossilfri omställning i samhället i stort. Det ska ske genom åtgärder som riktar sig mot såväl det enskilda huset och kvarteret som mot staden och som handlar om hur gör vi dessa bättre och smartare att leva i.

– Ett närliggande exempel här i Varberg är nu när hamnen ska moderniseras och byggas om. Då kanske inte det är truckar som ska gå på diesel som gäller utan eldrift. Då får vi se till att prata med hamnen tidigt om de förutsättningar som behövs för att det ska vara möjligt.

Men även om Varberg Energi är fullt inställda på att bidra till den fossilfria omställningen upplever Björn Sjöström att det på många andra håll i samhället går lite trögt:

– Vi hade hoppats att fler skulle känna samma puls som oss att driva den här utvecklingen. För omställningen kommer att gå fort. 2030 får man inte längre sälja bilar med fossila bränslen och dit är det inte länge. Och vi kommer att behöva bra mycket mer laddinfrastruktur än vad vi har nu.

En strategi för att förhoppningsvis inspirera andra att ta en aktiv del i utvecklingen är att i ännu högre grad berätta om vad Varberg Energi gör och att vara goda exempel för andra aktörer:

– Det handlar både om att göra bra och att berätta om vad vi har gjort så att det blir ringar på vattnet. Inte i första hand i energibranschen, där det redan är många som har det här tänket, utan i andra kanaler och ute i samhälle. Att inspirera fler att tänka annorlunda och ge en tankeställare kring att ta ett större eget ansvar. För det är där det börjar.

 

 

Det här sidan innehåller exempel på hur vi bidrar till FN:s globala hållbarhetsmål #11 – Hållbara städer och samhällen och #13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet.