Ekologisk hållbarhet

För oss är det viktigt med en ekologisk hållbarhet i allt vi gör. I den bästa av världar skulle vi människor leva efter de begränsade resurser som jorden har idag. Men det gör vi inte. Istället fortsätter vi att äventyra hållbarheten i både ekosystem och miljö. Det finns fortfarande möjlighet att dra i bromsen, men det måste göras nu. För oss är det självklart att dra vårt strå till stacken för att bidra till en mer hållbar utveckling. Det gör vi bland annat genom att producera el av rena och förnybara energikällor som sol, vind och vatten. Genom att kunna erbjuda attraktiva produkter som till exempel fjärrvärme, solcellsanläggningar och en rad olika energioptimeringstjänster, så gör vi det möjligt för våra kunder att leva hållbart. Det tjänar vi alla på.

KORTA EKOLOGISKA FAKTA OM OSS

%

FOSSILFRITT FÖRETAG

Vi var med och grundade

har producerat

kWh sedan juni 2016

år med VIVA-el

SÅLDA SOLCELLSPAKET

120 232

Så många ton koldioxid slipper ni tack vare ett fantastiskt miljösamarbete! Det är vi väldigt stolta över.

Givetvis vill vi tillsammans med våra kunder bli ännu bättre och kunna minska utsläppen ännu mer. Därför fortsätter vi att jobba med smarta energilösningar och egen vind-, vatten- och solproduktion för att det ska vara bra att bo och leva i Varberg.

 

Läs gärna mer i vårt Klimatbokslut nedan.

Med 56 sålda solcellspaket, produktionsrekord på Solsidan och en gemensam satsning på en solcellsanläggning tillsammans med Derome Plusshus kan Varberg Energi summera 2018 som ett strålande solenergiår.

Med 56 sålda solcellspaket, produktionsrekord på Solsidan och en gemensam satsning på en solcellsanläggning tillsammans med Derome Plusshus kan Varberg Energi summera 2018 som ett strålande solenergiår.

Genom utbildningar, processledning, kunskapsseminarier och utvecklingsprojekt hjälper företagsnätverket EMC – Energi- och MiljöCentrum – företag att bli mer hållbara.

EMC

År 2021 ska Varberg Energis verksamhet vara hundra procent fossilfri. Ett mål som företaget redan är på god väg att uppnå. Och genom att vara en föregångare inom fossilfria alternativ hoppas företaget kunna inspirera andra att också bidra till den fossilfria omställningen av samhället.

År 2021 ska Varberg Energis verksamhet vara hundra procent fossilfri. Ett mål som företaget redan är på god väg att uppnå. Och genom att vara en föregångare inom fossilfria alternativ hoppas företaget kunna inspirera andra att också bidra till den fossilfria omställningen av samhället.

De senaste åren har det förts en, tidvis stormig, debatt om den svenska vattenkraftens framtid. Skärpta miljökrav och förbättrad vattenmiljö har vägts mot behovet av effektiv tillgång till el från vattenkraft. Men även om mycket återstår har nu en färsk lagstiftning stakat ut vägen mot vattenkraftens framtid.

© Copyright Varberg Energi AB

logotype vit varberg energi - strategin